Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslistan

 •   2

  Anmälan av jäv

 •   3

  Information om strategiska markförvärv 2022

 •   4

  Information om samhällsbyggnadsavdelningens hållbarhetsarbete i fysisk planering med fokus på planprogram och detaljplaner

 •   5

  Detaljplan för Verkstaden, Hantverket och Tonfisken m.fl i Storängen inom kommundelen Sjödalen - avstämning inför samråd

 •   6

  Plan för samhällsbyggnad - inriktningsärendet

 •   7

  Detaljplan för bostäder, Grantorp 2:32 m.fl. inom kommundelen Flemingsberg - avstämning inför förnyad granskning

 •   8

  Information om lekytorna i Sjödalsparken

 •   9

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.