Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslista

 •   2

  Samhällsbyggnadsavdelningen informerar om samhällsbyggnadsprocessen

 •   3

  Information om planering för ridstigar och spår

 •   4

  Information från förvaltningen

 •   5

  Information om Sport Campus Sweden (SCS)

 •   6

  Redovisning av bidrag till särskilda satsningar

 •   7

  Verksamhetsberättelse 2017 för kultur- och fritidsnämnden

 •   8

  Kulturpolitiskt program 2018 - förslag till remissförfarande

 •   9

  Fördelning av Arbetsmiljöuppgifter

 •   10

  Remissvar: Aktualitetsprövning av översiktsplan 2030

 •   11

  Remissvar: Samråd för detaljplan för Vista skogshöjd i kommundelen Sjödalen - Fullersta

 •   12

  Remissvar: Samråd för detaljplan för Låset 1 m.fl. i Skogås, Huddinge kommun

 •   13

  Remissvar: Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022

 •   14

  Remissvar: Betänkandet Nästa steg? Del 2. förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

 •   15

  Remissvar: Remiss Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)

 •   16

  Meddelanden och delgivningar

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.