Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan om jäv

 •   4

  Nuläge i näringslivet

 •   5

  Alfa Lavals verksamhet i Flemingsberg

 •   6

  Näringslivsstrategi

 •   7

  Handlingsplan förbättrat företagsklimat

 •   8

  Workshop om politikers engagemang i näringslivsfrågor

 •   9

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.