Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordningen

 •   2

  Anmälan av jäv

 •   3

  Delårsrapport per den 31 augusti 2022

 •   4

  Del- och helårsredovisning av systematiskt kvalitetsarbete

 •   5

  Revidering av informationshanteringsplanen

 •   6

  Information om förvaltningens arbete med barnkonventionen

 •   7

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.