Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordningen

 •   2

  Anmälan av jäv

 •   3

  Yrkesprogrammens resultatutveckling

 •   4

  Uppdatering av riktlinjer för utbildningsråd

 •   5

  Handlingsplan för gymnasieverksamhetens strukturprogram

 •   6

  Auktorisationsunderlag för utbildning i svenska för invandrare samt vuxenutbildning på gymnasial nivå

 •   7

  Revidering av delegationsordningen

 •   8

  Redovisning av bisysslor 2022

 •   9

  Ekonomirapport oktober 2022

 •   10

  Sammanträdesplan 2023 för arbetsutskottet

 •   11

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.