Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Godkännande av dagordningen

 •   3

  Rapportering om utredning om äldrevänlig kommun

 •   4

  Information från socialförvaltningen

 •   5

  Svar på remiss om motion om språkkrav i äldreomsorgen

 •   6

  Svar på remiss om ett Huddingeförslag att omvandla gamla Fullersta bio till ett Seniorernas hus

 •   7

  Nya regler för pensionärsrådet

 •   8

  Sammanträdesplan för det resterande året

 •   9

  Delgivning till pensionärsrådet: kvalitetsberättelse 2022 för personer med funktionshinder inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter

 •   10

  Delgivning till pensionärsrådet: patientsäkerhetsberättelse 2022 för vård- och omsorgsnämnden

 •   11

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.