Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av föredragningslista

 •   2

  Information från förvaltningen

 •   3

  Beslut om ny ersättningsmodell för bidragsbelopp för förskola och pedagogisk omsorg

 •   4

  Återrapportering av nämnduppdrag: fördelning av riktade medel till förskolor i egen regi och fristående regi

 •   5

  Upphävande av riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola, grundskolan och gymnasium

 •   6

  Läsårsdata för allmän förskola HT2021/VT2022 och HT2022/VT2023

 •   7

  Sammanträdesplan 2021 för förskolenämnden

 •   8

  Detaljplan för kv Fabriken och Förrådet i Storängen

 •   9

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.